A páholyok listája

2022. december 18., vasárnap

Árpád páholy - Ó-Buda, 1870

Árpád páholy - Ó-Buda, 1870

Az óbudai Árpád páholy teljesen eltűnt a szabadkőműves nyilvántartásokból, annak ellenére, hogy egyes források a Magyarországi Nagy-Oriens alapító páholyai között sorolják fel. Fekete 1891, 75. oldal : "A rákövetkező évben megalakította ez a páholy [Corvin Mátyás] a «Humboldt» és a kassai «Haladás», valamint az ó-budai «Árpád» páholyok segítségével a Magyarországi Nagy Orienst Joanovics György nagymestersége alatt." 

 A skót rítusú Árpád páholy az alapító okirata szerint 1870. május 1-jén jött létre hét, a Corvin Mátyás páholy „rendesen szabadságolva” levő tagjából a Francia Nagyoriens védelme alatt. Ezek listája a következő: Főmester: Végh János, I. felügyelő: Konkoly József, II. felügyelő: Kelndorfer Ármin, Szónok: Wattay Gyula, titkár: Scheibner Menyhért, Nagy expertus: Ernst József, Pénztárnok: Szalay János.

A páholy levélben kérte a Corvin Mátyás páholyt, hogy szíveskedjen "számunkra az alkotmány megadását Franciaország Nagy Oriensénél kieszközölni."

Hogy megkapták-e az alkotmányt, arról nincs információ és a páholy további sorsárol sem. Kodek 2009 szerint 1874-ig működhetett. Mindenesetre az alapítók egy része a későbbiekben a Corvin Mátyás páholyban tevékenykedett, mint pl. Konkoly József és Wattay Gyula. 
 
Források:

Fekete 1891Fekete Ignácz: szabadkőművesség rövid története, Budapest, 1891.
Az óbudai Árpád páholy alapító okirata
Az óbudai Árpád páholy levele a Corvin Mátyás páholyhoz
Abafi Lajos: A Corvin Mátyás az igazságoshoz címzett budapesti szabadkőműves-páholy huszonötéves története 1869-1894, Budapest, 1894.
Kodek 2009: Kodek, Günter K.: Zwischen verboten und erlaubt, Locker Verlag, 2009.

2022. március 22., kedd

Menschenliebe - Lajosfalva/Ludwigsdorf, 1891

A Zur Menschenliebe páholy a Zur Nächstenliebe és a Philantropique páholyok egyesülésével jött létre 1891. június 27-én. Lajosfalvára/Ludwigsdorfba, Kárpátalja egy kis falujába költöztek, ahol magyar volt a közigazgatás, szemben korábbi csernovici székhelyükkel, amely a Bukovinai Hercegség fővárosaként osztrák terület volt.

Akkoriban körülbelül 100 tagja volt a páholynak és Max Goldenberg, a volt Philantropique páholy vezetője lett a főmester. 1892-ben a romló gazdasági helyzet következtében néhány páholytag kereskedő csődbe ment és elmenekült. Ez rossz fényt vetett a páholyra és magára a szabadkőművességre is. A többi helyi páhollyal együtt úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a munkákat és több mint 80 tagot fedeztek (kiléptettek). 1893 után már nem is tartottak páholymunkákat.

1895. november 1-jén tartották utolsó összejövetelüket Berecz Antal helyettes nagymester részvételével, ahol kiderült, hogy már csak 6 aktív tagja maradt a páholynak. Ennek következtében a páholyt megszüntették, amelyet a Nagypáholy 1896. III. 22-én hagyott jóvá hivatalosan és erről körlvélben értesítette a baráti nagypáholyokat.


2022. március 16., szerda

Fraternité - Lajosfalva, 1913

A német nyelven dolgozó Fraternité páholy 1913. november 18-án alakult meg Lajosfalván (Ludwigsdorf) a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy keretei között. A nagypáholy szövetségtanácsa decemberben megadta az ideiglenes munkaengedélyt. 1920-ban, a magyar nagypáholy betiltása és a Bécsi Nagypáholy megalakulása után felmerült, hogy annak keretei között működjön tovább a Fraternité páholy. 

Az I. világháború után Romániában lassan újjáéledő szabadkőművesség 1924-ben a régi erdélyi
és bánsági páholyok, valamint a  Fraternité páholy közreműködésével létrehozta a Romániai Szimbolikus Nagypáholyt.

Philantropique - Mamornitza, 1885

Egy Ludwig Wolkenstein nevű kereskedelmi ügynök a XVIII. századi szélhámosok mintájára jó pénzért inasokat avatott és fokozatokat adományozott Bukovinában, egy hamarosan elhaló román páholyt alapított 1884-ben Fraternitatea néven, majd 1884-ben Mamornitzában ()Bukovina, csernovici járás) a Bruderkette páholyt az Olasz Nagyoriens védelme alatt. Ezzel párhuzamosan pedig létrehozta a bécsi Humanitas "nicht politischer Verein" csernovici filiáléját.

A Philantropique páholy megszabadulva Wolkenstein gyámsága alól, 1885 június 24-én  a magyarországi Jánosrendi Nagypáholy védelme alá helyezte magát. Első főmestere Max Goldenberg lett. A Jánosrendi Nagypáholy a végleges munkaengedélyt 1886 február elsején adta ki, a páholy megvilágítása február 13-án volt. A Philantropique páholy a Jánosrendi Nagypáholy és a Nagyoriens egyesülése után értelemszerűen az utód, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy keretei között működött tovább. 

1889. augusztus 18-án a páholy átköltözött Csernovicba, a járás székhelyére, ahol a Petrowiczgasse 16. számú ház lett az otthona. 1890. augusztus 18-án volt a páholyház megvilágítása, amelynek szertartását Berecz Antal helyettes nagymester vezette. Az ünnepélyre írt himnuszt (szöveg: Ludwig Baron v.
Poyssl, zene: Philip Koller) és az avatóbeszédet (Max Goldenberg) publikálták is. 

1890. június 22-én a János napot a páholy együtt ünnepelte a Zur Nächstenliebe páhollyal (amelyet szintén Marmoritzában alapított Wolkenstein 1888. február 24-én a portugáliai Lusitania Nagyoriens nevében, feltehetően Carol I. néven). 1891. június 27-én a két páholy egyesült, felvette a Zur Menschenliebe (az Emberszeretethez) nevet és  átköltözött Lajosfalvára/Ludwigsdorfba. Itt már magyar volt a közigazgatás, míg Csernovic a Bukovinai Hercegség fővárosaként osztrák terület volt. 

A páholy 1890 augusztus 30-án Tiszteletbeli Mesterévé fogadta Eugen Winklert. Érdekes egybeesés, talán nem is véletlen, hogy egy Philantropique páholy jelvény volt ugyanezzel a dátummal és Repräsentant (Képviselő) felirattal a jelvény hátoldalán Auer Miklós gyűjteményében.

A páholy működése elég rendezetlen volt, nem igazán válogatták meg a jelentkezőket, sokan és gyakran hiányoztak a munkákról, késve, vagy egyáltalán nem fizették be a tagdíjakat, s ezért aztán törölték őket. A tagok túlnyomó többsége kereskedő volt, de számos ügyvéd és mérnök is akadt közöttük. Az 1891-es tagnévsorban 45 fő szerepelt az addig összesen felvett 66 közül.A páholy pecsétje:A páholyház megvilágítására készült himnuszt és az avató beszédet tartalmazó kiadvány címlapja:1970. január 4., vasárnap

Felvilágosodáshoz - Budapest, 2014

Felvilágosodáshoz - Budapest, 2014

Jelvénye:


Európa Akáca a Mátraalján - Gyöngyös, 2010

Európa Akáca a Mátraalján - Gyöngyös, 2010

2010. június 6-án a gyöngyös-farkasmályi páholy megkapta a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholytól a  működési engedélyt, s 2010. szeptember 11-én tartották az első rituális munkájukat.  Kilencen alapították meg, akik főként két páholyból, a budapesti Deák Ferencz és a Galilei páholyból érkeztek, de 2013 májusában már 24 fő volt a tagság létszáma.

Ünnepi munkával, külföldi szabadkőműves vendégek részvételével avatták fel az "Európa Akáca a Mátraalján" nevű új páholyt Gyöngyösön 2010. november 13-án. A páholy az 1786-ban ugyanitt alakult páholy hagyományait kívánja folytatni. A résztvevők az ünnepségen az előd páholy XVIII. századi kötényeinek másait viselték. 

2014 május 9. és 11. között Budapesten és Gyöngyösön tartották az Európai Páholyok 7. Nemzetközi Szimpóziumát. A munkák középpontjában "A szabadkőművesek törvénye - Orczy Lőrincz" címmel foglalkoztak a magyar felvilágosodás egyik legnagyobb képviselőjének szabadkőműves munkásságával.

Fény Oszlopai - Budapest, 2010

Fény Oszlopai - Budapest, 2010

Jelvénye:Quadrum Leonardi - Budapest, 2008

Quadrum Leonardi - Budapest, 2008

A Nagyoriens „Leonardo” páholyának kilépett tagjaiból alakult meg a szimbolikus „Quadrum Leonardi” páholy.

Jelvénye:


Igaz testvériség - Budapest, ?

Igaz testvériség - Budapest, ?

Jelvénye:Vízöntő - Budapest, ?

Vízöntő - Budapest, ?

Jelvénye:Önzetlenséghez - Budapest, 2006

Önzetlenséghez - Budapest, 2006

Jelvénye:Nyugati Kapu - Budapest, 2006

Nyugati Kapu - Budapest, 2006

Jelvénye:France - Budapest, 2003

France - Budapest, 2003

Jelvénye:


Egyesüléshez - Budapest, 2003

Egyesüléshez - Budapest, 2003

Jelvénye:


Zsolnay - Pécs, 2002

Zsolnay - Pécs, 2002

Jelvényei:


 

Emlékplakettje

 


Emblémája:1970. január 3., szombat

Franz Liszt - Budapest, 1999

Franz Liszt - Budapest, 1999

Jelvénye:

 Testvériség - Sopron, 1999

Testvériség - Sopron, 1999

Jelvénye:II. Rákóczi Ferenc - Budapest, 1998

II. Rákóczi Ferenc - Budapest, 1998

1996. decemberében megalakult egy franciául beszélő szabadkőműves háromszög Budapesten, s ebből jött létre a páholy, amelynek fénygyújtására 1998. februárjában került sor. Azért választották II. Rákóczi Ferenc nevét, mert Erdélyi fejedelemként ő vezette az 1703-1711-es szabadságharcot. Ezt a Habsburgok durván elfojtották, s II. Rákóczi Ferenc XIV. Lajos hívására Franciaországba menekült.

A páholy, amelynek különböző nemzetiségű, franciául beszélő tagjai vannak, a Magyarországi Nagyoriens szervezetéhez tartozik, amelyet barátsági egyezmény köti többek között a Francia Nagyorienshez, a Belga Nagyorienshez, a Francia Nagypáholyhoz, a Belga Nagypáholyhoz, valamint a Svájci Nagyorienshez.


Emblémája:
St. Stephen - Budapest, 1995?

St. Stephen - Budapest, 1995?

Jelvénye:Magnanimitas - Budapest, 1995?

Magnanimitas - Budapest, 1995?

Jelvénye:


Napraforgó - Budapest, 1992

Napraforgó - Budapest, 1992

Jelvénye:


 

Jászi Oszkár - Budapest, 1992

Jászi Oszkár - Budapest, 1992

Jelvény:Humanitas - Budapest, 1991

Humanitas - Budapest, 1991

Jelvénye:


Leonardo da Vinci - Budapest, 1991

Leonardo da Vinci - Budapest, 1991

Jelvénye:


Tolerancia és Testvériség - Budapest, 1991

Tolerancia és Testvériség - Budapest, 1991

Jelvénye:Universum - Szeged, 1990

Universum - Szeged, 1990

Jelvénye:


  

Egyenlőség - Budapest, 1989

Egyenlőség - Budapest, 1989

Jelvénye:


 

Helikon - Wien, 1982

Helikon - Wien, 1982

Jelvénye:Unitas Association of Hungarian Freemasons in Canada - Montreal, 1960

Unitas Association of Hungarian Freemasons in Canada - Montreal, 1960

Jelvénye:Kossuth - Buenos Aires, 1960

Kossuth - Buenos Aires, 1960

Jelvénye:


 

Gerő Andor - Toronto, 1960

Gerő Andor - Toronto, 1960

Jelvénye:Resurrectio - São Paulo, 1956

Resurrectio - São Paulo, 1956

Pecsétje:
Jelvénye:


 

Libertas - Budapest, 1946

Libertas - Budapest, 1946

Jelvény:Balassa - Budapest, 1946

Balassa - Budapest, 1946

Jelvénye:Progressio - Munkács, 1935

Progressio - Munkács, 1935

Jelvénye:Humanitas - Baiamare/Nagybánya, 1935

Humanitas - Baiamare/Nagybánya, 1935

Jelvénye:Libanon - Jeruzsálem, 1934

Libanon - Jeruzsálem, 1934

Jelvénye:

A Haifába költözés és átalakulás után:In Labore Virtus - Wien, 1934

In Labore Virtus - Wien, 1934

Jelvénye:Veritas - Bratislava, 1933?

Veritas - Bratislava, 1933?

Jelvénye:Mozart - Graz, 1925

Mozart - Graz, 1925

A szombathelyi Horváth Boldizsár reform páholy segítségével 1925-ben alakult meg a grazi FZAS Mozart páholy. A páholy tagjainak nagyobbik része 1926-tal kezdődően a bécsi nagypáholy támogatásával regularizálta páholyát (1927. május 7.), tagjainak kisebb része  az MSzRN védelme alatt maradt.

Az első páholymunka jegyzőkönyve: 


A páholy megvilágításáról (fénybevitel) készült jegyzőkönyv. A szertartást Tuszkai Ödön vezette mint a Magyarországi Szabadkőművesek Reform nagypáholya nagymestere:A regularizált, Wolfgang Amadeus Mozart nevet felvevő páholy alapítólevele, amelyet a Bécsi Nagypáholy állított ki 1927 május 7-i dátummal:A regularizált Mozart páholy pecsétje és jelvénye:

 Kodek szerint:

1926
Februar Eine größere Gruppe von Brn. der unter dem Schutz des FZaS stehenden irregulären Grazer L Mozart äußert den Wunsch, sich unter den Schutz der GLvW zu stellen; die Wiener L Zur Wahrheit erklärt sich bereit, die gewünschte Regularisierung zu übernehmen.

Juli Neun Mitglieder der irregulären Grazer L Mozart 
(FZaS) ziehen ihr Aufnahmeansuehen an die L Zur Wahrheit zurück und stellen dieses Ansuchen nun an die L Freiheit.

20. November In der L Freiheit findet die Regularisierung von nunmehr acht (einer der Suchenden hat sein Ansuchen zurückgezogen) ehemaligen Mitgliedern der irregulären Grazer L Mozart (FZaS) statt; unmittelbar nach der Aufnahme finden auch nach unmittelbar vorangegangener Ballotage Beförderung und Erhebung statt. Es ist vorgesehen, dass die neu Aufgenommenen nach der nunmehr erfolgten Regularisierung decken, um in Graz die reguläre L Wolfgang Amadeus Mozart zu gründen.

1927
5. Februar Die L Wolfgang Amadeus Mozart in Graz, bestehend aus den seinerzeit aus der irregulären Grazer L Mozart (FZaS) stammenden und im November 1926 in der L Freiheit in Wien angenommenen acht Grazer Brn. erhält die vorläufige Arbeitserlaubnis; die L arbeitet im Haus Opernring 4.

7. Mai (2.) Bundesversammlung der GLvW (HF GM Richard Schlesinger): Die L Wolfgang Amadeus Mozart (MvSt Heinrich Pfisterer) erhält - als nunmehr zweite L in den Bundesländern - die endgültige Arbeitserlaubnis. 

9. Oktober Lichteinbringung in die L Wolfgang Amadeus Mozart in Graz durch GM Richard Schlesinger. Die Mitglieder dieser neuen L stammen aus der irregulären Grazer L Mozart (FZaS), die in der L Freiheit regularisiert worden waren.

1928
8. Februar Das Bundeskanzleramt fordert von der Polizeidirektion „sehrd ringend “ die Vorlage der Gründungsakten der Grazer L Wolfgang Amadeus Mozart an; die Antwort erfolgt innerhalb von zwei Tagen.

12. Oktober Die in der irregulären L Mozart (FZaS) in Graz verbliebenen Brr. stellen sich nach dem Austritt der Gründungsmitglieder der regulären L Wolfgang Amadeus Mozart (GLvW) unter den Schutz der Reform-GL von Ungarn (Freibrief Nr. 5). Diese im Juni 1913 gegründete irreguläre GL mit Sitz in Szombathely (Steinamanger) und wahrscheinlich im Status einer unter dem Schutz des FZaS stehenden ProvGL wurde - im Gegensatz zur SymbGLvU - beim 1920 erfolgten Verbot der FM in Ungarn aus bisher ungeklärten Gründen nicht aufgelöst.

Kodek: Zwischen verboten und erlaubt: die Chronik der Freimaurerei in der
Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1867-1918) und der I. Republik Österreich (1918-1938).

Tuszkai, a barátsághoz - Nyíregyháza, 1928

Tuszkai, a barátsághoz - Nyíregyháza, 1928

MSzRN páholy

Jelvénye:

Labor - Wien, 1925

Labor - Wien, 1925

Jeelvénye:Népszerű páholyok