A páholyok listája

1970. január 2., péntek

Unio - Kolozsvár, 1886

Unio - Kolozsvár, 1886

1886-1919, 1923-1936

Tevékenysége:

A páholyt 1886 végén alapította Deáky Albert ügyvéd és hat mestertársa (Haller Károly jogászprofesszor, Herzog Ödön vasúti felügyelő, Incze József ügyvéd, Kacsóh Lajos vasútigazgatósági titkár, Kovács János unitárius tanár, Szepessy Lajos biztosítóintézeti igazgató), már a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy keretei között (1886. március 21-én egyesült a Magyarországi Jánosrendi Nagypáholy és a Magyarországi Nagy-Oriens). Az alapítókat október 24-én vette fel a szabadkőművességbe a nagyváradi László király páholy, s még aznap segéddé és mesterré avatták őket a Nagypáholy külön engedélyével. Kezdetben Deáky főmester lakásán találkoztak a páholy tagjai, majd nagy anyagi terheket vállalva felépítették páholyházukat a Trencsén park tér 8. alatt. (Később Bocskai tér 14., ma Avram Iancu tér 7.) Működése az I. világháború után Romániához került Kolozsváron néhány éves megszakítás után folytatódott az ottani Romániai Symbolikus Nagypáholy (majd Romániai Nemzeti Nagypáholy Jánosrendi Szövetsége) keretei között 1936-ig.

MOL P

JelvényeForrások:

* VISSZAPILLANTÁS A CLUJI (KOLOZSVÁRI) UNIO CIMÜ SZABADKŐMŰVES PÁHOLY NEGYVENÉVES (1886-1926) MŰKÖDÉSÉRE.

* Kupán Árpád: Az erdélyi magyar szabadkőművesség története a két világháború közötti időktől napjainkig napjainki, https://epa.oszk.hu/00100/00181/00012/19.htm

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű páholyok