A páholyok listája

1970. január 2., péntek

László király páholy


László király páholy

1876 - 1918

A Nagyváradon működő szimbolikus rendszerű páholy 1876 október 29-én alakult. A legrégebbi és legaktívabb vidéki páholyok közé tartozott, 1917-ben 87 tagja volt. Radikális szellemben dolgozott.

Tevékenysége:

Megalapította a Párbajellenes szövetséget, foglalkozott a választójogi reform, az ifjúság nevelése, a szekularizáció, a mezőgazdasági cselédek helyzetének kérdéseivel.

A Magyar szabadkőművesség társadalmi programja című füzetét 1900-ban adta ki, melyben a szabadkőműveseket progresszív munkára szólította fel. A kiadvány második részét 1906-ban jelentette meg, melyben programot adott a magyar társadalmi és állami élet szabadkőműves szellemben való átalakításához.

Működése az 1920-as belügyminiszteri rendelettel szűnt meg.

MOL P 1100, évkör: 1876 - 1917 (1918)

Forrás - Pataky Lajosné: A szabadkőműves szervezetek levéltára

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű páholyok