A páholyok listája

1970. január 2., péntek

Eötvös páholy

Eötvös páholy

1877 - 1920

1877 január 8-án alapították az elaltatott zur Grossmuth páholy tagjai. Skót rítusú, Budapesten működő páholyként egyike volt a legnagyobb (1917-ben 206 tag) és legradikálisabb páholyoknak. A páholyból 1912-ben kivált tagok (a Világosság páholyból kivált tagokkal együtt) alapították a Budapest páholyt.

Tevékenysége:

A páholy hozta létre a br. Eötvös József irodalmi és nyomdai rt-t, amely kiadta és szerkesztette a Világ című szabadkőműves irányzatú politikai napilapot, a Nép- és ifjúsági naptárt és a Progresszió című lapot.

Megalapította és anyagilag támogatta a Népfürdő és az Eötvös levesosztó egyesületeket.

Részt vett a Teleia nemibetegségeket leküzdő egyesület, a Lábadozók otthona és az Országos lelencház létrehozásában.

Foglalkozott az általános titkos választójog problémájával és a nőknek a közéletbe és a szabadkőműves életbe való bevonásával. Egy 1917-es beszámolóban az emberiség fejlődésének végcéljául a kozmopolitizmust, az atheizmust és a kommunizmust jelölte meg.

Működése az 1920-as belügyminiszteri rendelettel szűnt meg.

MOL P 1101, évkör: 1877 - 1919 (1920)

Forrás - Pataky Lajosné: A szabadkőműves szervezetek levéltára

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű páholyok